(1) 287 4445 szervokormanymu@gmail.com 1238 Budapest, Szabóky Rezső u. 18.

Blog

Ha zajos a szervorendszer

A zajt kiválthatja motorfordulat emelése, végálláshoz közeli kormánykerék állás, vagy már a legkisebb kormánykerék elfordítása is. Mindhárom esetbe...

Szervotartályban habos az olaj, szervorendszer zajos

1. Gyenge, illetve elégtelen szervohatás látható hibaforrása lehet az elszakadt ékszíj. 53...

Szervokormánymű járó motornál, ide-oda mozgatáskor kopog

Csak szervokormányművek esetében fordulhat elő, hogy nem csak leállított motornál, de járó motornál kopog a kormánymű. 43...

Szervokormánymű középső állásban külső beavatkozástól függetlenül jobbra-balra mozog

Figyelem! A túl könnyű kormányzás nagy sebességnél labilissá, balesetveszélyessé teszi a közlekedést! Az egyik legproblémásabb és legveszélyesebb hi...

Kormánykerék végállásban kattogás, ékszíjzaj

Amennyiben az ékszíj és a feszítők állapota megfelelő, bizonyos típusok esetében (VW, Audi, stb.) a generátor ékszíjtárcsája ún., szabadonfutó csap...

Szervo-, illetve mechanikus kormánymű leállított motornál, ide-oda mozgatáskor erősen kopog

Figyelem! A kormánymű akadása, szoros működése, megnövekedett holtjátéka fokozottan balesetveszélyes! - - Szervós és mechanikus kormányművek eseté...

Szervokormánymű mozgatáskor túl könnyű

Figyelem! A túl könnyű kormányzás nagy sebességnél labilissá, balesetveszélyessé teszi a közlekedést! 40...

Gyenge, megszűnt szervohatás mindkét irányban, menet közben

Gyenge, illetve elégtelen szervohatás látható hibaforrása lehet az elszakadt ékszíj.Megfelelõ olajszint esetén az elégtelen, gyenge szervohatás leg...

Szervo-, illetve mechanikus kormánymű kormányzáskor megszorul, akad

Figyelem! A kormánymű akadása, szoros működése, megnövekedett holtjátéka fokozottan balesetveszélyes! 48...

Szervokormánymű egyik irányba mozdításakor szinte magától aláfordul

Figyelem! A túl könnyű kormányzás nagy sebességnél labilissá, balesetveszélyessé teszi a közlekedést! Az egyik legproblémásabb és legveszélyesebb hi...